Traume og chok healing.

Vi kan opleve forskellige ting i hverdagen, som i vores indre system føles som om ”der er noget”,- noget der ikke er helt på plads. Hvad det er, er måske svært at sætte ord på – men vi er bare ikke helt veltilpas !

Det er den lette udgave af ubehag, – og i den helt anden ende af den skala, – er det så massivt at du måske er sygemeldt fra studie, arbejde og/eller har fået diagnose, – men det er du ikke blevet mere veltilpas af.

Ubalancer i vores liv forårsaget af forskellige ting kan give sig udslag i ubehaget, – og traumehealing kan bidrage til at genskabe balance, – og dermed kommer velbehaget tilbage.

Traumer og chok sætter sig i os, – og da krop, sind og sjæl hænger uløseligt sammen, så handler det om at få opløst traumerne, så energien kan flyde smidigt igennem os. Healingen har den effekt at den får blodet til at strømme igennem vores organer, og dermed føles der igen velbehag i vores system.

Traumebehandlingen bygger jeg på min uddannelse hos Marzcia Techau, hvis afsæt er den amerikanske psykolog og biofysiolog Peter Levine.

Peter Levine bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, og det giver den effekt, at kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres.

Når dette sker så genetableres en balance i nervesystemet, hvorved stressreaktionerne helt eller delvis kan opløses. Arbejdet med at forløse traumer gennem kroppen har vist sig effektiv ved større katastrofer og successive traumer, såsom vold og seksuelle overgreb i barndommen, krigstraumer m.v.

Enkeltstående voldsomme oplevelser, som f.eks. voldelige overfald, voldtægt, ulykker og traumatiske operationer kan behandles med traumehealing. Behandlingen anvendes også til funktionelle lidelser.

Kilde: Peter Levine amerikansk psykolog & biofysiolog.

Share This