Dorte Eva Hartmeyer Borring

Vibeke Holm er den mest visionære, engagerede, idérige og målrettede leder, jeg i mit 20-årige virke indenfor HR har oplevet.

Ikke alene har Vibeke Holm et særligt overblik helt ind i en organisations mindste afkroge – og samtidigt et bredt produktionsperspektiv med en viden helt ned i de mest detaljerede driftsopgaver. Hun har også helt exceptionel flair for at se potentialer og talenter hos den enkelte medarbejder – og hun tøver ikke med at sætte disse i spil, samtidig med at der ligger velovervejede strategiske overvejelser bag enhver handling, hun foretager.

Vibeke Holm har – udover sine utroligt veludviklede evner for at se ind i en organisation med hele dens brede palette af både drifts- og udviklingsopgaver – et fremsynet perspektiv på de udfordringer, der ligger forude. Hun har et stort talent for at gribe fat om disse og målrette både arbejdsporteføljen og medarbejdernes ressourcer til virksomhedens/samfundets bevægelser.

Udover alle Vibeke Holms faglige kompetencer, har hun et – for ledere – sjældent holistisk menneskesyn, hvor hun med den store menneskelige indsigt, hun er i besiddelse af, har fokus på både de faglige og personlige kompetencer hos den enkelte medarbejder. Hun kender hver en medarbejder – både i sin egen nære “stab” og i resten af organisationen – og hun har derfor en ekstra dimension ift. at kunne se ind i de udfordringer, som medarbejderne kan stå overfor.

Vibeke Holm er en “arbejdende” leder, og har altid sin dør åben for dialog, hvad enten det drejer sig om en ny idé eller en krisesituation. Hun tager hånd om enhver, der måtte have brug for at blive imødekommet og lyttet til.

Jeg giver Vibeke Holm min allervarmeste anbefalinger. Hun er uden sidestykke den mest inspirerende, kompetente, fremsynede, menneskevarme og fantastiske leder, jeg nogensinde har haft.

Venlig hilsen

Dorte Borring
Rekrutteringskonsulent
Gribskov Kommune

Dorte Eva Hartmeyer Borring

 

Peter Olsen

Borgerservice og Beskæftigelseschef at Gribskov Kommune

  1. august 2017, Vibeke arbejdede sammen med Peter i den samme gruppe 

 

Jeg har arbejdet sammen med Vibeke siden 2011. Vibeke er en erfaren HR og leder profil. Hun har en særlig evne til – og insistere på – at koble organisationen sammen på tværs, og ser sammenhænge ofte langt før andre ser dem. Det giver mere helstøbte løsninger, bedre resultater og økonomi for organisationen.

Peter Olsen

Gitte Mandrup

NY BOG: Formlen for Forretningsdrevet HR | HR-netværk & udviklingsforløb for HR Chef & HR Business Partner

  1. august 2017, Vibeke var Gittes kunde 

 

Som innovativ og fremsynet kommunal HR Chef har Vibeke udvist et særligt mod og drive i den måde, hun målrettet, proaktivt og effektivt, har arbejdet med udvikling af Forretningsdrevet HR Partnerskab mellem HR og kommunens forskellige centre og virksomheder. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Vibeke om at skabe resultater og fremdrift.

Gitte Mandrup

“Da jeg var uddannelseskoordinator havde jeg fornøjelse af, at referere internt til Vibeke. Det gjaldt særligt sparring på de strategiske udviklingsbehov med fokus på, hvordan uddannelsesopgaven kan bruges til at udvikle velfærd og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Vibeke er meget visionær og kan se sammenhænge de færreste kan, når det handler om at udvikle kommunal velfærd gennem udvikling af medarbejdere og organisation til at favne nuet og fremtiden !

 

Som HR-chef var Vibeke et naturligt samlingspunkt – nok mest pga. den høje kvalitet i arbejdet, et højt energimæssigt drive og oprigtig nysgerrighed på mennesker. Vibeke har forståelse for organisationens behov, så der er sammenhæng mellem omstillingskrav og udvikling.

Det viste Vibeke med al tydelighed, da hun fik indført HR partnerskaber til at understøtte ledelseskraften i kommunens decentrale enheder, og samtidig bruge specialisternes viden til at opnå den bedste kvalitet og effektivitet implicit at skabe mere tid til personaleledelse.

Med en helhedsorienteret tilgang formåede Vibeke, at koble politisk fastsatte rammer til udvikling og forbedringer. For Vibeke er medarbejderne organisationens vigtigste aktiv til at skabe forandring og udvikle driften.

Derfor er der i Vibekes udviklingstiltag fokus på, at forene hensynene til den sunde trivsel og driftsinnovative effektivitet, og få alle – uanset persontype – til at indgå i processerne til det aftalte mål.

Hendes entusiasme smitter i mødet om det er 1:1, teams eller langt større grupper. Hendes erfaring er ultra bred fra de små forandringer til de større, som at sammenlægge en organisation til 3000 medarbejdere, hvor hendes overblik for det store som det små samtidig med at have øje for omsættelse af medarbejdernes talenter; oplyste som ikke oplyste – hun ser dem alle.

 

Jeg kender også Vibeke fra hendes dedikerede arbejde med, at udvikle et skræddersyet forløb, som er målrettet til at folde det enkelte menneske potentiale ud. Uanset om det er ledere eller medarbejdere har Vibeke værktøjerne til at få det autentiske frem. Med intuition som ét af flere stærke redskaber kan Vibeke med traditionelle og utraditionelle virkemidler sørge for, at skabe det rette rekrutterings- og karrierematch. Hun er særlig optaget af personalelederes bevidsthed om ansvaret for andre mennesker, og hun har speciale i at finde og træne de personaleledere, der kan gøre en forskel for organisationen/virksomheden.”

Henrik Vittrup

Share This